Reklam
Reklam

90 GÜNDE DEVRİ ALEM!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “ Diyoruz ki, dikey mimari yok, yatay mimari var. Önce mescit, sonra sosyal donatı alanları, yani okul, ardından oralarda çevrecilik, yeşillendirme ve bu arada da inşaaların devamı. Bunu böyle yapacağız. AK Parti’nin çevrecilik şehircilik anlayışı bu. Bunu göstermemiz lazım” demesine rağmen, üniversite ve camiinin önüne TOKİ aracılığıyla yeni imar yasası öncesi 12 bloklu 11 katlı site izni çıktı

90 GÜNDE DEVRİ ALEM!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “ Diyoruz ki, dikey mimari yok, yatay mimari var. Önce mescit, sonra sosyal donatı alanları, yani okul, ardından oralarda çevrecilik, yeşillendirme ve bu arada da inşaaların devamı. Bunu böyle yapacağız. AK Parti’nin çevrecilik şehircilik anlayışı bu. Bunu göstermemiz lazım” demesine rağmen, üniversite ve camiinin önüne TOKİ aracılığıyla yeni imar yasası öncesi 12 bloklu 11 katlı site izni çıktı

90 GÜNDE DEVRİ ALEM!
27 Şubat 2020 - 07:18

Akdeniz Üniversitesinin 2017 yılından bu yana defalarca tahsis talebinde bulunduğu, kendisinin de hissesi bulunan 34 bin m2’lik arazi Milli Emlak’tan Toki’ye devredildi. TOKİ’den ise özel bir inşaat firmasına ihale edildi. firma adeta jet hızıyla yapı ruhsat belgelerini alarak, Üniversite içerisindeki bu alana 12 bloktan oluşan 11 katlı bir site yapımına başladı

12 blok 9+2 kat
 
Akdeniz’in en büyük camisi olan Akdeniz Üniversitesi Camii’nin ve üniversite kapısının hemen yanı başında bulunan 1254 metrekaresi Akdeniz Üniversite’sine ait, toplamda 34 bin metrekare Milli Emlak’a ait arazi 90 günde adeta devri alem yaşadı. Arazi 90 gün içerisinde önce Milli Emlak’tan, TOKİ’ye, sonra ise TOKİ’den ihale ile özel bir inşaat firmasına ihale edildi. İnşaat için yapı ruhsat belgelerini de alan firma, bu alana 12 bloktan oluşan 11 katlı bir site yapımına başladı.
 
ÜNİVERSİTE TALEBİNE RET
 
34 bin metrekare arazinin 1254 metrekaresi Akdeniz Üniversitesi’ne aitken, rektörlüğün bu araziyi 2017 yılından itibaren defalarca  istemesine rağmen Milli Emlak’tan ret cevabı aldı. 30.10.2019 tarihinde  yapılan  imar uygulaması ile  üniversitenin hissesi dışarıyı atıldı ve Milli Emlak alanı TOKİ’ye devretti.   Üniversiteye ait olan 4110 ada 2 parseldeki 1254 metre kare alan,  20396 ada 9 parsele gönderildi. Akdeniz Üniversitesi’ne tahsisi talep edilen arsa için, Milli Emlak tarafından 1\1000 ölçekli imar uygulaması işlemi ile olumsuz yanıt verilerek tahsis talebi reddedildi. Dolayısıyla bahse konu arazide Akdeniz Üniversitesi’nin hiçbir hissesi kalmadı.
 
TOKİ'DEN DEĞERİNİN ALTINDA JET SATIŞ!
 
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) bahse konu alanı, kamu yararı açısından hissedar üniversiteyi ihaleye davet etmeden satışını yaptı. Değerinin altında bir bedelle ve taksitli ödemeli ihaleyi özel bir inşaat firması kazandı. Firma 31.12.2019 tarihinde Ankara Etimesgut Tapu Müdürlüğü’nde arazinin devrini yaparken, ilgili belediyeden yapı ruhsat belgelerini alarak jet hızıyla inşaata başladı. Bahse konu alana 12 bloktan oluşan 11 katlı 100 bin m2’yi geçen inşaat alanlı bir sitenin yapılacağı öğrenildi. Hukukçulara göre, bahse konu bu arazinin devri,  Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 23. Maddesi uyarınca, üniversiteye yapılması gerekirken, üniversitenin hisseleri dışarıya atılarak 90 gün  gibi bir sürecin  sonucunda arazi özel mülkiyete dönüştürülmüş oldu. 
 
 Akdeniz Üniversitesi’nin kapısına yapılan 12 bloklu siteye dair cevap bekleyen sorular
 
Müteahhite (MİLA A.Ş) tahsis edilen arsa hakkında daha önce idare mahkemesince verilen “imar planının iptali kararı”na uyuldu mu?
 
Müteahhite ihale edilen 4110 ada 2 parselin tapusunda kayıtlı bulunan akdeniz üniversitesi hissesi neden başka bir parsele (2039 ada 9 parsel) gönderilmiş ve parsel müteahhite sorunsuz olarak tahsis edilecek hale getirilmiştir? yapılan işlem imar kanununun 18.maddesine uygun mudur?
 
Akdeniz üniversitesi hissedar olduğu bu parselin (4110 ada 2 parsel) kendi adına tahsisini daha önce resmi yazı ile talep ettiği halde, arsa neden bir müteahhite değerinin altında ihale edilmiştir. Arsanın gelişmekte olan üniversiteye tahsisinde mi, yoksa müteahhite tahsisinde mi kamu yararı vardır?
 
Yapılan işlem kamu idarelerine ait taşınmazların tahsis ve devrine ilişkin yönetmeliğin 23.maddesi uyarınca, üstelik taşınmazda hissedar olan üniversiteye tahsis yapılması gerekirken hangi nedenlerle ve amaçla arsa özel mülkiyete dönüştürülmüştür? 
 
Ünivesite içerisindeki bu alanın tahsis işlemi ve satışı Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) kuruluş amaçlarına uygun mudur?
 
Firma tarafından yapılacak dev blokların, Akdeniz’in en büyük camisinin siluet ve görünümünü tümüyle kapatacağı hesap edilmemiş midir? bu Antalya şehrine ihanet değil midir?
 
30,5 metre yükseklikteki 12 blok olarak verilen imar izni sonucunda inşa edilecek dev yapıların doğuracağı trafik yoğunluğu nedeniyle doğacak karmaşa-düzensizlik ve üniversitenin güvenliğinin tehlikeye düşecek olması, ilgililerce göz önüne alınmıştır. Göz önüne alınan daha üstün değerler mi vardır?
 
Mimarlar Odasına soru; 34.000 m2 yüzölçümlü bir alanda 30.5 metre yüksekliğinde 12 adet bloğun; mimari, statik, elektrik ve diğer projelerinin hazırlanması, odaların incelenmesinden geçerek onay alması, ardından belediye imar müdürlüğünün incelenmesinden de geçerek inşaat ruhsatı verilmesinin olağan süresi ne kadardır?
 
Şirket, 31.12.2019 tarihinde TOKİ’den tapuyu ihale suretiyle almıştır. O gün mimari projenin, çevre projelerinin, elektrik, makine projelerinin, statik projelerinin hazırlanmaya başlanıldığını düşünsek bile bunların tamamlanması aylar sürecektir. Oda onayları da inceleme gerektirdiği için uzun süre gerektirecektir. Belediye İmar Müdürlüğüne bu projeler ne zaman teslim edilmiştir ki, jet hızıyla ruhsat verilmiştir?
 
YOKSA, ŞİRKET İHALEYİ KAZANACAĞINDAN EMİN OLARAK MI, MİMARİ PROJE HAZIRLIKLARINI İHALE ÖNCESİNDE BİTİRMİŞ OLABİLİR?
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum