Reklam
Reklam

ANSİAD “Girişimciliğin Ortak Dili” projesi ile 199.957,32 Euro hibe alacak

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) “Girişimciliğin Ortak Dili” projesi ile 199.957,32 Euro hibe almaya hak kazandı

ANSİAD “Girişimciliğin Ortak Dili” projesi ile 199.957,32 Euro hibe alacak

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) “Girişimciliğin Ortak Dili” projesi ile 199.957,32 Euro hibe almaya hak kazandı

ANSİAD “Girişimciliğin Ortak Dili” projesi ile 199.957,32 Euro hibe alacak
11 Haziran 2019 - 14:40

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD), Avrupa Birliği - Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu’nun Desteklenmesi Hibe Programı (CSD - 5) kapsamında “Girişimciliğin Ortak Dili” projesi ile 199.957,32 Euro hibe almaya hak kazandı. Söz konusu hibe, hem program kapsamındaki, hem de bugüne kadar sanayici ve iş insanları dernekleri arasında alınan en yüksek hibe olma özelliğini taşıyor.
Proje kapsamında, genç girişimciliğini ve yenilikçiliği desteklemek, gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak, kişisel ve mesleki kapasitelerinin geliştirilmesini sağlamak, sivil toplum, kamu ve özel sektör arasında sürdürülebilir işbirlikleri ve güçlü işbirlikleri kurmak; gençlerin kariyer gelişiminin ve girişimcilik becerilerinin nasıl destekleneceğine ilişkin ortak bir anlayış ve yaklaşım geliştirmek, Türk ve Avrupalı STK’lar arasında genç girişimciliği alanında bilgi paylaşımını ve iyi uygulamaların değişimini sağlamak ve Türk ve Avrupalı paydaşlar arasında karşılıklı anlayışı geliştirmek ve birbirine yönelik kamuoyu desteğini artırmak hedefleniyor.
Hedefler kapsamında ANSİAD, Türkiye ve Avrupa’dan 3 kurumun ortaklığı ve Antalya, Burdur ve Isparta’daki 4 üniversitenin iştirakiyle gençlerin girişimcilik becerilerini geliştirebilecekleri eğitim modülleri geliştirmek ve bu alanda bölgeye hizmet verecek bir “Yenilikçi Düşünme ve Girişimcilik Atölyesi” kurmak üzere yola çıktı.