İki simit bir çay ile PRSon yıllarda dünyada reklam sektörünün yarattığı ve tam hizmet ajanslarının layıki ile yaptığı Halkla İlişkiler faaliyetleri ülkemizde gerek sektörün gerek ise medyanın aç gözlülüğü yüzünden gittikçe ucuzlatıldı.

Halkla ilişkiler ciddi ve bilimsel bir konudur. Tecrübe ve eğitim ister. Ne yazık ki Türkiye’de ve özellikle İstanbul dışında çok ama çok basite indirgenmiş bir sektör konumuna gelmiştir.

Güzel kızların gülümseyerek misafir karşılamaları ve ilgilenmeleri ile dejenerasyonu başlayan bu ciddi sektör daha sonra aç gözlü medya mensuplarının kendi çıkarları doğrultularında elde ettikleri çeşitli jestler vaıstası ile kalemlerini satarak devam etmiştir.

Bu sektörün duayenleri Betül Mardin Hanımefendi gibi bu işi iyi bilenler sadece büyük ve ciddi firmalar dışında hizmet veremez hale gelmişlerdir.

Eğer bedavaya firmanızı tanıtmak isterseniz mutlaka gazeteciler ile irtibata geçmenin yollarını bulmalısınız.
 Lokantanız var ise onları yedirip içirip hesap almayacaksınız. Kapıda dükkan sahibi olarak medya mensuplarına şaklabanlık yapacaksınız.

Turizmci iseniz mutlaka senede birkaç kez, özellikle Moskova ve Berlin turizm fuarlarına gazetecileri götürüp yedirip içirecek ve gönüllerini hoş tutacaksınız.

İçtikleri kahvenin parasını bile ödetmeyeceksiniz.
Ticaret odaları tüm mensuplarından toplanan paraları çeşitli vesileler ile geziler düzenleyip bazı kesimleri yedirip içirip gezdirmeyi halkla ilişkiler faaliyeti olarak görmektedirler.

Medya kuruluşları ve patronları milyonlarca para harcayıp kuruluşlarını reklam geliri ile ayakta tutmaya çalışırken sizler iki simit bir çaya tanıtım yapmanın yolunu ararsanız bir gün yalnız kalacaksınız.

Çeşitli kesimlere sığınmak dışında çaresi kalmayacak medya bağımsızlığını kaybettikçe siz kaybedeceksiniz.

Sizin harcadığınız paraların inanın medya sektörüne faydası yok. Üç beş kişiyi memnun edip sıkıntılarınıza pansuman yapıyorsunuz.

Dünya devleri Procter & Gamble gibi dev kuruluşlar halkla ilişkiler firmaları ve medya ile kol kola tüm ihtiyaçlarını doğru bir şekilde yönetir ve iki simit bir çay ile biz bu işi çözeriz demez.

Halkla ilişkiler firmaları ise facus grup gibi çeşitli bilimsel metotlar ile müşterilerinin stratejilerini belirler.

Onlar bilimsel çalışır biz de iki çay bir simit’e …