ATSO'NUN SEÇİM BİLDİRGESİ
Reklam
Reklam
Abdullah YALÇIN

Abdullah YALÇIN

ATSO'NUN SEÇİM BİLDİRGESİ

15 Şubat 2019 - 09:38

Her seçim öncesi Kent Konseyi, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Odaları başkan adayları için seçim bildirgesi yayınlar.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler için “Antalya Yerel Yönetimlerinden Beklentiler” başlığı ile Seçim Bildirgesi kitapçığını göndermiş.
Bildirge; Antalya 4.0 çalışmaları neticesinde şekillenmiş. 
Bildirge, 4 ana başlıktan oluşuyor.
Birinci başlık; Antalya 4.0 vizyonunda tespit ve öneriler.   
İkinci başlık; 2014 yerel seçim bildirgesinde dile getirilen ve halen geçerliliğini koruyan hususlar.
Üçüncü başlık; 2015 yılı genel seçim bildirgesinde dile getirilen ve halen geçerliliğini koruyan hususlar.
Dördüncü başlık; 2018 genel seçimlerinde vurgu yapılan ve son dönemde Antalya kamuoyu tarafından dile getirilen hususlar.
*****
ATSO’nun seçim bildirgesinde ki başlıklara baktığımız zaman 2014 ve 2015 seçimlerinde ATSO’nun öneri ve tespitlerinin dikkate alınmadığını görebiliyor.
Çok normaldir, çünkü bugüne kadar belediye başkan adaylarının hiç birinin STK’lara ya da meslek odalarına giderek “Ben şu partiden belediye başkan adayı olacağım. Proje çalışmalarım için öneriniz var mı?” diye sormamıştır.
Bakın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP adayı Menderes Türel, dün 359 projesinin tanıtımını yaptı.
Cam Piramit’te gerçekleşen bu tanıtım toplantısına gidemedim ama eminim bu projelerin içinde STK ve Meslek Odaları’nın hazırladığı seçim bildirgelerinde yer alan öneri ve tespitler çok azdır.
Yarın birgün CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek’te projelerini benzer şekilde tanıtacaktır ve o projelerin arasında eminim STK ve Meslek Odaları’nın öneri ve tespitleri çok az olacaktır.    
*****
Örnek vermek gerekirse; ATSO’nun 2014 bildirgesinde; “Antalya’nın planlanmasında, planlama sürecine hakim grupların değil, halkın ortak yararı esas alınmalıdır. Bunun için Antalya Planlama Kurulu kurulmalıdır. Kurul’a, belediye meclisi, ilgili kurumlar, ilgili meslek örgütleri ve STK’lar üye vermelidir. Kurul, danışma, koordinasyon, denetim işlevi görmeli, plan esaslarını belirlemeli. Belediye meclislerince plan onaylarında kurulan görüşüne itibar etmelidir. Kurul bünyesinde profesyonel uzman grupları Antalya’nın bütün planlarını 30 yıllık bir vizyonla gözden geçirmelidir. Böyle bir planlama çalışması Bakanlıklar ve yerel yönetimler arasındaki plan karmaşasını, sürekli tadilat baskısını sonar erdirecektir”  denilerek öneride bulunulmuş.
Peki, Antalya’nın en fazla üyeye sahip STK’sı olan ATSO’nun “Antalya İl Planlama Kurulu” 5 yıldır kuruldu mu?.
Elbette kurulmadı. Kaldı ki Başkan Türel de ATSO Başkanlığı yapmıştı.
Büyükşehir Belediye Meclis gündemlerinde 200’ün üzerinde imar plan değişikliği olursa nasıl plan bütünlüğü olacak ve 30 yıllık vizyon olacak?
5 yıl boyunca gördüğümüz ve şahit olduğumuz, meclis ihtisas komisyonun raporuna ek yapıyor ya da eksiltme yaparak şehir plancı ofisi gibi çalıştı.
Sonuç olarak, 31 Mart’ta yapılacak olan seçimlerinde başkanlığı kazanacak olan başkanın katılımcılık ve şeffaf yönetim anlayışı ile ATSO’nun Antalya Planlama Kurulu önerisini dikkate almalarını umuyorum.