RÜYA GÖRMÜŞÜM
Reklam
Reklam
Hülya Kılıç

Hülya Kılıç

Şimdi bak!

RÜYA GÖRMÜŞÜM

29 Nisan 2022 - 15:28

Harikalar ülkesinde insanlar araştırma yaparlar bir araya gelerek olayların sonuçları ile ilgili neler hissettiklerini tartışırlar. Daha sonra gerçek konular, kayıtların gerçekliği incelenir ve eğer gerekirse aça vurulur. Sonraki aşamalarda tartışılan görüşülen hangi konu varsa sistematik olarak analiz edilir. Toplumdan alınan cevapların mantıklı bir analizi yapılmış olur ya da veriler içerik analizine tabi tutulur. Daha çok insanın kendini ifade etmesine fırsat verilir.
Harikalar ülkesinde  sorunların fırsatların ve durumların detaylı bir şekilde değerlendirilmesi sağlanır. Bazen de buradan çıkan sonuçlar genellenemez. Ülkenin başarısı büyük oranda yönetici ve halkların yeteneklerine algılama becerilerine bağlıdır. Toplumun gözlemi için yöneticiden ve ona bağlı unsurlardan beklenen sağlıklı nitel araştırmalar yapılır. Bunun bir teknik olduğunu kabul edelim beraberinde nicel araştırma yöntemleri uygulanıp her şey tastamam hazır hale gelir diyelim. Hah şimdi aklıma geldi harikalar ülkesindeki yöneticinin ikili konuma sahip olması önemli. Hem yöneten hem de yönetilen olmalı. Kendini bir küme içinde görebilmeli. Böylece içerden biri olarak gözlem yapma fırsatı bulur. Ay şimdi de heyecanlandım. Yöneticinin gözlemde dikkate alması gereken alanlar; gözlemlediği toplumun davranışlarını, niteliklerini, demografik özellikleri ve törelerle ilişkili yapılarını, toplumdaki insanların örgütlenme biçimlerini, kurallarını, insanlar neyi, niçin, yapıyorlar, karar alınırken yetkili kişiler, lider kişiler, kim kime, neye, en önemlisi de davranışların süresi ve sıklığının etkili konular olduğu kayıt altına alınması olmalıdır. 
Yani harikalar ülkesindeki yöneticiler topluma, kitlelere, onların kültürleriyle, örf ve adetleri, gelenek görenekleriyle buluşmaları için kolaylıklar yaratırlar. Ayrıca insanların o ülke içinde günlük faaliyetleri kapsamında nasıl davrandıklarını anlamak, örgütsel rolleri, kuralları ve rutinleri nasıl algıladıklarını izlerler. 
Özellikle güçlü bir yönetici anlayışı ülkede bir sorunun ortaya çıktığı ve yoğunlaşmaya başladığı sürece ilişkin önemli ipuçları görür ve sorunu gidermek için doğru strateji geliştirilmesini sağlar.
Oh baştan aşağı rüya görmüşüm. Sadece son paragraf gerçek.

YORUMLAR

  • 0 Yorum