-NUH ALBAYRAK'A CEVABIMDIR- CHP'NİN YOL VERGİSİ
Reklam
Mehmet TALAY

Mehmet TALAY

-NUH ALBAYRAK'A CEVABIMDIR- CHP'NİN YOL VERGİSİ

27 Mayıs 2020 - 11:38

Genelde siyasi, İslam’ın, özelde de başta Erdoğan olmak üzere AK Partinin siyasi argümanlarının başında CHP’nin tek parti döneminde yaptığı uygulamalar gelmektedir.
Lafı uzatmadan Star Gazetesinin yazarı Nuh Albayrak’ın geçenlerde yazdığı yazıdan bir bölümü sizlerle paylaşalım.
 
Şöyle diyor Albayrak yazısında.
“Başka bir CHP zulmü olan “yol parası”na göre değerlendirin. Hani şu zaten devletin temel vazifelerinden biri olan “yol”u yapmak için her vatandaştan istenen 6 Liralık yol parası… Kur’an’ı ezanı yasaklayan ama Müslümanı sömürmeye gelince, ahırda-tarlada ne varsa tamamını “öşür” sahtekarlığıyla alıp götüren devletin istediği 6 Lira… Tabii kimse bu parayı ödeyemiyordu ve her vatandaş 6 Liranın karşılığı olarak 6 gün yol yapımında çalışıyordu.”
 
Albayrak, bir paragraf içinde öylesine düzmece iddialar ortaya koyuyor ki şaşırmamak elde değil.
Ünlü bir meseldir, deveye demişler ki neden boynun eğri, deve de nerem düzgün ki, demiş…
Ama yine de bir yerlerini düzeltmeye çalışalım.
Albayrak’ın “Kuran ve ezanın CHP tarafından yasaklanması” iddiasına cevap bile vermeye gerek yok.
Sadece imam-hatip okullarının CHP’nin tek partili döneminde açıldığını söylersek sanırım cevap vermiş oluruz.
Bu iddia koskoca bir yalandır…
“Öşür” vergisini ayrıntılı cevaplamaya bile gerek yok, ortaokul bilgisi olanlar bilir ki öşür vergisi Osmanlı devletinin temel gelir kaynağıdır ve Cumhuriyetin ilanından sonra da bir süre devan etmiş ve yine CHP tarafından 1925 yılında çıkarılan bir kanunla kaldırılmıştır.
Bu vergiyle ilgili bir “sahtekârlık” söz konusuysa –ki sanmıyorum- bu sahtekârlıkla ilgili olarak o çok sahiplendikleri Osmanlı devletini sorgulamalı Albayrak.
Ama asıl üzerinde duracağım konu “Yol Vergisi” olayıdır.
 
Siyasi İslam hareketi her fırsatta CHP’nin tek partili döneminde halka yaptıkları zulümleri(!) anlatırken en çok kullandıkları malzemelerden biriside halktan alınan “yol vergisidir.”,
İddia şu; efendim devlet, en temel görevlerinden birisi olan yolları yapmakla mükellefken CHP’nin tek parti döneminde yol yapmak için her vatandaştan ya 6 lira toplamak ya da bedenen çalışması için kanun çıkarmış.
Bu doğrudur ve gelin bu doğru olayı açıklayalım.
 

  1. Yol Vergisi, CHP’nin tek partili döneminde başlatılmamıştır. Osmanlı Devleti, 1866 tarihinde çıkardığı bir nizamname ile yol yapımı için 16-60 yaş arasındaki her erkek, beş yılda yirmi gün çalışmak, bedel vermek ya da hayvan çalıştırmak zorunluluğundan birini seçmek zorunda bırakılmıştır.
  2. Milli Mücadele sırasında Ankara hükümeti ‘yol vergisini” devam ettirmiş ve yeni Cumhuriyet devleti ilk yıllarda ciddi ekonomik zorluklar içinde olduğundan 19 Ocak 1925 günü 23 maddelik ‘Yol Mükellefiyeti Kanunu’ çıkararak Türkiye’de oturan 18-60 yaş arası erkekler resmen yol vergisine tabi tutulmuştur.
Vergi karşılığı yılda 6 ila 12 günlük çalışma veya bunun nakdi bedeli olan 6 ila 12 lira ödemeleridir.
  1. Genç Cumhuriyet devleti; bir  taraftan Osmanlıdan kalan Duyun-u Umumiye borçlarını ödemeye çalışırken, diğer yandan onlarca yıl savaşmış ve tüm kaynakları savaş meydanlarında harcanmış, harap ve bitap düşürülmüş ülkeden, modern toplum yaratmak için olağanüstü sanayi yatırımları ve tarımsal projeleri hayata geçiren ve bunları yapmak için de son derce kısıtlı kaynaklarla gelişmenin en temel unsurlarından olan yol yapımını da gerçekleştirmek zorundaydı.
  2. Kaldı ki aynı yıllarda Almanya’da, Japonya’da, ABD’de, Danimarka’da, Finlandiya’da, Fransa’da, İspanya’da ve Portekiz’de de “yol vergisi mükellefleri” uygulaması yapılmıştır. Üstelik bu ülkelerde nüfusun yüzde 55 i mükellefken Türkiye’de bu oran yüzde 33 te kalmıştır.
  3. Şimdiki gibi milyarlarca dolarlık borçlanma yoluna da gitmeden kendi insan gücüyle bunu yapmaya çalışan cumhuriyet hükümetlerine “bu halka zulüm etmektir” denirse, o çok sahiplendikleri ve bu vergiyi ilk kez çıkararak uygulayan Osmanlı Devletinin yaptığına ne diyeceksiniz?
  4. CHP’nin tek partili döneminde vatandaşlara yollar yaptırılmış ancak bu yollardan geçmek için onlardan “para almamıştır.”
Bugün duble ve oto yollar yapmak övünen AK Parti iktidarı bu yolları yapmak için her vatandaştan vergi almıyor mu, alıyor.
Lakin yine de devletin temel görevi olduğu halde bu yolları topladıkları vergilerle yapmayıp yabancı sermayeye yaptırıyor ve bu yolları kullanan vatandaşlardan da “yol geçiş parası” almıyor mu, alıyor.
 
Şimdi Nuh Albayrak’a sormak gerek;
“CHP’nin tek partili döneminde uygulanan yol vergisi mi halka zulümdür, yoksa bu iktidarın yol yapmak için halktan vergi almasına rağmen bu yolları yabancı sermayeye yaptırıp üstüne bir de halktan yol geçiş parası alması mı zulümdür?”
 
 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum