AİLE İÇİNDEKİ MAHREMİYET
Reklam
Reklam
Osman Artan

Osman Artan

AİLE İÇİNDEKİ MAHREMİYET

25 Haziran 2015 - 09:31

"Ne yazık ki günümüzde özel hayatın pervasızca alenileştirildiğini görmekteyiz. Öyle ki bazen karı koca arasında konuşmaktan bile hicap duyulan şeylerin ortalığa saçıldığını müşahede etmekteyiz. Doğum anından ilkokul sıralarına oturana kadar çocuğun hayatındaki ilk muhatapları, örnek şahsiyetleri ve öğretmenleri olan anne, baba ve kardeşlerden müteşekkil aile bireylerinin önemi ortaya çıkmaktadır. Burada aile büyüklerine düşen insan fıtratında var olan haya, gizleme duygusunu eğitimle gün yüzüne çıkartıp kıvamına getirmektir. Kur'an-ı Kerim, aynı evin sakinleri arasındaki gizlilik kurallarına dikkat edilmesi ve özel hayatın mahremliğinin korunmasını ister. İslam dini cinselliği sergilememeyi, en mahrem alan olan karı koca özelini ortaya dökmemeyi iffetten sayar." Bu konuya verdiği önemi Allah Resulü, "Eşiyle birlikte olduktan sonra onun sırrını ifşa eden insan, kıyamet günü Allah katında en berbat konumda olacak kişilerdendir" sözleriyle ortaya koyar.

 

İslam, aslında karı kocanın aile içindeki bireylerin, hatta küçük çocukların dahi görüp duyamayacağı bir özel yaşamı öngörmektedir. Hz. Peygamber'in on yaşına ulaşınca erkek ve kız çocuklarının yataklarının ayrılıp, farklı yerlerde yatırılmasını istemesi de aynı şekilde iffet bilincini, haya duygusunu ve aile içindeki mahremiyeti yerleştirme gayesini taşımaktadır. Dinimizin, asırlar öncesinden vurguladığı mahremiyet eğitimi, günümüzde cinsel istismar ve taciz olaylarının yoğunlaşması, çocukların televizyon ve internet gibi sanal ortamlardan gelen saldırılara açık olması nedeniyle ayrı bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda ailelerin, çocuklarına bedenlerinin kendisine ait ve dokunulmaz olduğunu, anne baba dahil mahrem kategorisinde yer alan kişiler bile olsa aralarında bir gizlilik duvarı olduğunu öğretmeleri gerekir. Küçük yaşta yavaş yavaş benimsetilmesi gereken bu eğitim kapsamında çocukların kıyafetlerini değiştirirken yalnız kalacakları bir odaya gitmeleri öğütlenmeli, tuvalet ihtiyacını giderirken, duş alırken kapıyı kapalı tutma gibi alışkanlıklar kazandırılmalıdır. Aile büyüklerinin, çocukların özel yaşam alanlarına izinsiz girmemeleri ve onların bedeni üzerinde zorla öpme vb. masumane gözüken tavırlara yönelmemeleri de çocukların mahremiyet duygusunun ve özel hayat bilincinin oturmasına katkı sağlayan tavırlardır. Fiziki olarak aile bireyleri arasında yer almasa da dikkat edilmediğinde küçük bir çocuğu en fazla etkileyen şeydir televizyon. Bu nedenle zararsız gözüken reklamlar ve çizgi filmler dâhil, çocuğun izleyeceği her türlü programı onun yaşı ve algı düzeyine göre seçmeli ve bu konuda titizlik göstermeliyiz. Benzer şekilde çocuğun, televizyona nispetle daha kontrolsüz bir sanallık içeren internet kullanımını da bizzat takip etmek ve çocuk filtre programları ile denetim altında tutmak gerekir. Çünkü sanal ortamlarda sergilenen ölçüsüz ve ahlak dışı sahnelerin mahremiyet algısını ve eğitimini zedelemesi kaçınılmazdır.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum