BİR İRFAN MEKTEBİ AİLE
Reklam
Reklam
Osman Artan

Osman Artan

BİR İRFAN MEKTEBİ AİLE

04 Temmuz 2015 - 09:27

KUR'AN'ın dilinde aile adeta okunacak bir kitaptır. Çünkü ailede anlamaya, tefekkür edilmeye değer o kadar çok delil vardır ki. İnsan bunları düşünmeye davet edilir. Bu açıdan, ibret almak isteyenler için 'aile bir irfan mektebidir' dense yerindedir. Çünkü insan Rabbiyle olan en güçlü sevgi ve saygı bağlarını burada kurar. Aile, bir manevi yükseliş ve yüceliş ortamıdır. Anne ve baba, aile kitabının içerdiği her çeşit yaratılış ayetini okuma fırsatını burada bulur, her türlü deruni tecrübeyi burada yaşar.

Ailede yaşanan biyolojik ve psikolojik güzellikler, Kur'an'da Allah'ın ayetleri olarak bizlere sunulur. Bunlar Allah'a götüren vesile ve sembollerdir. İnsan burada görerek, yaşayarak yaratılıştaki esrarı keşfeder. Biyolojik ve psikolojik huzuru, ruh dinginliğini yaşar; sevgi ve şefkat duygularını teneffüs eder. Mesela insanın yaratılışı, Kur'an'ın ilk gündeme getirdiği, sonraları tekrar ettiği ve detaya girdiği hususlardandır. Ayetlerde konu âdeta insanın gözüne sokulur. Ailede sevgi ve şefkat, bütün samimiyet ve güzelliği ile tecrübe edilir. Bu duyguların edebiyatı yapılmaz, aksine bunlar bizzat yaşanır, gönüllere ruh, davranışlara şekil verirler. Böylece aile âdeta bir sevgi ve şefkat yumağı hâline gelir. Nitekim Türkçemizde, "Nikâhta keramet vardır" sözü de bizlere bunu anlatmaktadır. Karı-koca arasında yeşeren sevgi çiçekleri, çocukların dünyaya gelmesiyle ayrı bir renk ve koku kazanır. Artık aile bağları iyice birbirine perçinlenir. Karı-koca birbirine kenetlenir, çocukları için âdeta seferber olur. Onların geleceği uğruna her türlü zorluk ve sıkıntıya karşılık beklemeden göğüs gererler. Çünkü Yaratıcı bu duyarlılığı onların gönlüne kazımıştır. Dolayısıyla fıtratın bu kanununa itiraz etmeleri mümkün değildir. Evet, bütün bu duygular, ailenin ve insanlığın teminatıdır. Eğer bunlar olmasa idi aile yuvasının kurulması mümkün olmayacaktı. Bu durumda kimse aile külfetinin altına girmeyecekti. Dolayısıyla insan neslinin devam etmesi de mümkün olmayacaktı. Ailede bunun gibi daha okunacak, ders alınacak nice ibretlik oluşumlar vardır. Cinsel hayat, insanın yaratıldığı üreme hücresi, hamilelik dönemi, çocuğun anne rahmindeki gelişimi, dünyaya gelişi, büyümesi, bir sevgi odağı hâline gelmesi. Evet, bütün bunlar, sayısız sır ve güzelliklerle doludur. Tabi ki düşünen ve ibret alanlar için.

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum