HZ. MUHAMMED'İN HAYATINDAN KESİTLER
Reklam
Reklam
Osman Artan

Osman Artan

HZ. MUHAMMED'İN HAYATINDAN KESİTLER

09 Temmuz 2015 - 09:38

SEVGİLİ Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke'de doğdu. Babası Abdullah, annesi Amine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre'dir. Doğduktan sonra 4 yaşına kadar süt annesi Halime'nin yanında, bundan sonra 2 yıl boyunca da annesi Amine'nin yanında kaldı. 6 yaşında iken annesi onu akrabalarıyla tanıştırmak ve babası Abdullah'ın kabrini ziyaret etmek için Medine'ye götürdü. Hz Amine, kocası Abdullah'ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları'ndan akrabasıyla tanışmıştı. Amine dönüşte Ebva denilen yerde hastalanıp vefat etti ve orada toprağa verildi. Bu sırada yolculukta kendileriyle birlikte olan Ümmü Eymen onu Mekke'ye ulaştırdı ve dedesine teslim etti. 6 yaşından 8 yaşına kadar dedesi Abdulmuttalib'in yanında kaldı. O da ölünce, vasiyeti üzerine amcası Ebu Talib'in evine taşındı. Ebu Talib, Peygamber Efendimizin babasıyla hem baba hem de anne gibi kardeşti.

 

13 yaşından itibaren amcaları ile birlikte ticarete atıldı. Uzun bir süre bu işle meşgul oldu ve bu alanda doğrulukla, dürüstlükle tanındı. Henüz 20 yaşında iken hırsızlık, gasp, eşkıyalık, zulüm ve haksızlıklara karşı bir tedbir almak amacıyla bazı Mekkelilerin oluşturduğu Hılfu-I Fudiil adlı kuruluşa katıldı ve etkili bir üye olarak görev yaptı. 25 yaşına geldiğinde Hz Hatice ile evlendi. Hz Hatice bu esnada 40 yaşında idi ve onunla evlenmeye karar verişinde Sevgili Peygamberimiz El- Emin, 'Güvenilir, dürüst' olarak tanınması birinci derecede rol oynamıştı. 35 yaşına geldiğinde Kâbe hakemliği yaptı. Kabe'nin tamiri sırasında Haceru'l-Esved'in yerine konulması sırasında ortaya çıkan anlaşmazlığı, taşı bir yaygı üzerine koyup tüm kabile reislerine taşıtmak suretiyle giderdi, böylece kabileler arasında çıkması muhtemel bir kavgayı önlemiş oldu.

 

Peygamber Efendimiz 40 yaşlarına yaklaştığında kendisinde insanların arasından uzaklaşıp kırsal alana çıkmak, yaratılışın ve evrenin inceliklerini düşünmek arzusu uyandı. Bu münasebetle belli sürelerde Hira-Nur dağındaki mağarada kalmaya başladı. Nihayet 40 yaşında iken 610 Ramazan ayında bir gün Cebrail Aleyhisselam geldi ve vahiy süreci başlamış oldu. İlk vahiy edilen ayetler, "Yaratan Rabb'inin adıyla oku" diye başlıyordu. Böylece Yüce Allah tarafından Peygamberlikle görevlendirilmiş oldu.

 

Peygamber Efendimizin İslam davetine 'evet' diyerek ilk inanma şerefine Hz Hatice, Hz Ali, Hz Zeyd b Harise ve Hz Ebu Bekir erişti. Peygamberliğin ilk altı yılı dolarken Hz Hamza ve Hz Ömer gibi yiğitlik ve cesaretleriyle tanınan zatlar Müslüman oldu. 10. yılında peş peşe Hz Hatice ve Ebu Talib ölünce düşmanların eza ve cefaları bir kat daha arttı. Çünkü bunlar hatırlı insanlardı, çevreleriyle Peygamberimize destek veriyorlardı. Bu sırada Hz Peygamber, dış destek sağlamak amacıyla Taif'e gitti. Ne var ki İslam'ı kabul etmediler, Hz Peygamber'e destek vermediler, üstelik onu taşlattılar, üstü başı kan içinde kaldı. Taif dışında bir bağa sığınarak taşlanmaktan kurtulabildi.

 

Ardı arkası kesilmeyen bu sıkıntılar devam ederken aynı günlerde Sevgili Peygamberimiz Mirac'ta ilahi ikramların doruğuna eriştirildi. Yüce Allah'ın huzuruna yükseltildi ve ilahi buyrukları, aracı olmaksızın dinleme ve alma imkânına kavuşturuldu. Bütün zorluklara rağmen Hz Peygamber İslam'ı tebliğ çabalarını sürdürüyordu. Birer yıl arayla 1 ve 2. Akabe Biatları yapıldı. Bunu takip eden zaman diliminde Yüce Allah'ın izni ve buna bağlı olarak Hz Peygamber'in müsaadesi üzerine Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç ettiler. İslam tarihi literatüründe buna, Hicret denilmiştir. En sonunda Sevgili Peygamberimiz de Hz Ebu Bekir'le Medine'ye göç etti. Efendimiz (SAV) Medineli Müslümanlar yani Ensar (Yardımcılar) ile Muhacirler (Hicret edenler) arasında kardeşlik kurdu.

 

Puta tapıcılarla Müslümanlar arasında Bedir, Uhud, Hendek, Müreysi gibi savaşlar oldu. Hz Peygamber'in sağlığında İslam elçisi dokunulmazlığı olduğu halde öldüren ve Medine'ye saldırmayı tasarlayan Hıristiyanlara karşı da Mute ve Tebük seferleri düzenlendi. 630 yılında Mekke fethedildi. Hz.Peygamber, çıkmaya mecbur olduğu vatanına üstünlük sağlayarak ve genel af ilan ederek girdi. Peygamber Efendimiz, 632 yılında hac esnasında Mekke'de Arafat'ta 100 binden fazla Müslümana bir konuşma yaptı. İslam düşüncesinin bir özeti olan ve insan hakları bakımından çok mükemmel prensipler içeren bu konuşma İslam tarihinde 'Veda Hutbesi' diye anılmaktadır. İslamiyet'i sabırla, azimle, cesaretle, insanlara ulaştıran Sevgili Peygamberimiz, 8 Haziran 632 Pazartesi günü hayata gözlerini yumdu, Allah'ın rahmetine kavuştu. Cenaze namazı erkekler, kadınlar ve çocuklar olmak üzere sıra ile cenazenin bulunduğu Hücre-i Saadet'te kılındı ve orada toprağa verildi.

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum