RAMAZAN AYI VE ORUCUN FAZİLETİ
Reklam
Reklam
Osman Artan

Osman Artan

RAMAZAN AYI VE ORUCUN FAZİLETİ

22 Haziran 2015 - 10:36

BÜTÜN günler gün olma hasebiyle aynıdır, birbirinden farkları yoktur. Ancak günler içinde olan hâdiseler sebebiyle birbirinden farklılık arzeder ve üstünlük kazanırlar. İnsanın da okuldan mezun olduğu, işe girdiği, evlendiği günleri değerlidir. Bunun gibi Ramazan ayını diğer aylardan, Kadir Gecesi'ni de diğer gecelerden üstün yapan, Allâh'ın Kur'an'ı o ayda, o gecede indirmesidir. Rabbimiz Ramazan ayını faziletini artırmak ve bu ayda kullarını daha çok ibadete teşvik için bu ayda orucu farz kılmıştır.

Nebi (SAS) orucun fazileti hakkında şöyle buyurmuştur:

"İnsanın her ameline kat kat sevap verilir. Bir iyilik on mislinden yediyüz misline kadar katlanır. Allâhü Teâlâ, "Oruç başka. O (oruç) benim içindir, mükafatını da ben veririm. Oruçlu şehvetini ve yemesini benim için bırakır" buyurmuştur. Oruç (dünyada günahtan, ahirette cehennem ateşinden koruyan bir) kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa 'Ben oruçluyum' desin (sövene sövmesin, çatana çatmasın. Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır: Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır."

Allahü Teala Ramazan ayı hakkında şöyle buyurur: "Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır." Kur'an doğruyla eğriyi bildirmiştir. O halde doğruyu-eğriyi kendimize göre değil Kur'an'a göre belirlemeliyiz. Ramazan ayında bulunan Kadir Gecesi'nde bütün hikmetli işler ayırt edilir: "Her bir hikmetli iş (Kur'ân'ın indirildiği mübarek gece olan Kadir Gecesi'nde) tarafımızdan bir emirle (Melekler tarafından) ayırt edilir. Oruç yalnız Allâh için tutulduğundan riya karışmaz."

Ramazan ayının cömertlik ve Kur'ân'ı öğrenme, anlama, okuma ve talim ayı olduğu hadiste şöyle belirtilmiştir: "Rasûlullâh (SAS) insanların en cömerti idi. Onun en cömert olduğu anlar da Ramazanda Cebrâil'in kendisiyle buluştuğu zamanlardı. Cebrail (AS), Ramazanın her gecesinde Peygamber'le (SAS) buluşur (karşılıklı) Kurân okurlardı." Nebi (SAS) Ramazanın fazileti hakkında şunları da söylemiştir: "Ramazan ayı mübarek en büyük aydır, içinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi vardır, Ramazanda eda edilen bir farz diğer aydaki yetmiş farz kadar sevaptır. Ramazan sabır ayıdır, sabrın karşılığı da cennettir. Ramazanda müminin bereketi artar, başkasına iftar yaptıranın günahları bağışlanır. Ramazanın evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluştur."

 

Biz müminler de Allah indinde faziletli, değerli kullar olmak istersek, Allah katında çok değerli ve faziletli olan Ramazan ayını ve orucu Allâh'a kulluk, insanlara fayda ve bütün kötülüklerden ve günahlardan uzak olarak geçirmeliyiz.

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum