Reklam
Reklam

Yılan hikayesine döndü !

Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalyaspor Kulübü Derneği’ne gelir getirmesi amacıyla verilen hafriyat ve moloz döküm alanı, Sayıştay denetlemesine takıldı. Sayıştay, derneğin protokol gereği belediyeye yapması gereken ödemeyi yapmadığını ve bu alanın Antalyaspor Kulübü’ne ihalesiz verilemeyeceğini rapor etti

Yılan hikayesine döndü !

Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalyaspor Kulübü Derneği’ne gelir getirmesi amacıyla verilen hafriyat ve moloz döküm alanı, Sayıştay denetlemesine takıldı. Sayıştay, derneğin protokol gereği belediyeye yapması gereken ödemeyi yapmadığını ve bu alanın Antalyaspor Kulübü’ne ihalesiz verilemeyeceğini rapor etti

Yılan hikayesine döndü !
31 Ocak 2020 - 10:24

Menderes Türel’in Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kırmızı beyazlı kulübe gelir getirmesi için projelendirilen ve hayata geçirilen, aynı zamanda yıllık 25 milyon TL gelir getirmesi beklenen hafriyat ve moloz döküm alanı adeta yılan hikayesine döndü. Sayıştay tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan denetlemede, bu alanın Antalyaspor Kulübü Derneği’ne ihalesiz verilmesi mevzuata uygun bulunmadı. Ayrıca sözleşme gereği Antalyaspor Kulübü Derneği’nin Büyükşehir Belediyesi’ne yapması gereken ödemeleri yapmadığı da tespit edildiği rapor edildi.
 
GELİR GETİRMESİ AMAÇLANDI
Antalya Büyükşehir Belediyesi Satıştay raporunda, Menderes Türel döneminde Antalyaspor'a kalıcı gelir getirmesi amaçlıyla Antalyaspor Kulübü Derneği verilen moloz döküm alanı yer aldı. Türel döneminde Antalyaspor'a ciddi gelir kaynağı yaratacağı gerekçesi ile Antalyaspor Kulübü Derneğine verilen hafriyat alanı, Antalyaspor Kulübünün profesyonel bir kulüp olması nedeniyle mevzuata uygun bulunmadı.
 
SATIŞTAY RAPORUNDA YER ALDI
Büyükşehir Belediyesini denetleyen Satıştay denetçisi yapmış olduğu raporda; Hafriyat döküm sahası ve katı atık düzenli depolama tesisi olarak kullanmak üzere Orman Genel Müdürlüğünce Antalya Büyükşehir Belediyesine izin verilen alanların ihalesiz olarak Antalyaspor Kulübü Derneği’ne verilmesi ve protokolle belirlenen ücretlerin tahsil edilmemesinin tespit edildiği belirtildi.
 
HİÇBİR ÖDEME YAPILMAMIŞ
Raporda ayrıca, Antalyaspor’un Büyükşehir Belediyesi ile Antalyaspor Kulübü Derneği’nin yapmış olduğu protokolde, işletme süresince elde edilen cironun yüzde 10'unun Büyükşehir Belediyesine ödenmesi gerektiği ancak bu ödenmenin yapılmadığının tespit edildiği belirtildi.
 
İHALE EDİLMESİ GEREKİYOR
Sayıştay raporunda belediyelerin hem görevli ve de yetkili olduğu ve aynı zamanda gelir getirici T.C. Sayıştay Başkanlığı Antalya Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 66 bir niteliği olan hafriyat ve katı atık bertaraf ve işletilmesi işinin, belediye tarafından yapılmayıp da başka birisi tarafından işlettirilmesi söz konusu olduğunda, bunun 2886 sayılı kanun hükümlerine göre ihale edilmesi gerekmekte olduğu belirtildi.
 
MEVZUATA UYGUN DEĞİL
Sayıştay raporunda “Orman Genel Müdürlüğünce ‘Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama
Tesisi olarak’ ve ‘Rehabilite hazırlık maksatlı dolgu sahası’ olarak kullanılmak üzere
Büyükşehir Belediyesi’ne bedel mukabili bırakılan alanların, ihalesiz olarak Antalyaspor kulübü derneğine verilmesi gerek bulgumuzda gerekse yukarıda belirttiğimiz sebeplerle mevzuata, Sayıştay Başkanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 72 uygun düşmemektedir. Bu konuda kamu idaresi cevabında belirtilen hususlar yerinde görülmemiştir. Amatör Spor Kulüplerine yardım ve ortak hizmet projelerine ilişkin uygulamaların, mevzuatındaki tanım ve amacına uygun olarak yapılması, gelir getirici işlemlerle ilgili olarak gerek 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gerekse ilgili diğer mevzuat hükümlerinin esas alınması gerekmektedir. Ayrıca bedeli belediye bütçesinden ödenmiş olan bu alanlara ait Antalyaspor Kulübü Derneği ile yapılan protokollerle belirlenen ücretlerin tahsili takip edilmeli, her türlü yasal ve cezai girişimde bulunulmalıdır” ifadeleri yer aldı.


Kamu zararı
söz konusu değil
 
 
Sayıştay raporunda Büyükşehir Belediyesi’nin ise cevabı da yer aldı. Hafriyat döküm alanının Antalyaspor Kulübü Derneği’ne protokol ile verildiği belirtilirken, “5216 sayılı Büyükşehir Kanununun 7. Maddesinin (m) bendine istinaden bünyesinde bisiklet, masa tenisi, yüzme, su topu, ragbi, triatlon, jimnastik ve voleybol branşlarını amatör olarak barındırdığı için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Antalyaspor Kulübü Derneği arasında protokol imzalandığı açıklandı.  Bahse konu profesyonel futbol kulübünün ise Antalyaspor A.Ş. olduğu belirtildi. Bu protokollerle kamunun bir zararının söz konusu olmadığı açıklandı.
 
 
GELİRİN YÜZDE 10’U BELEDİYENİN
Bedel mukabili protokol yapıldığı belirtilirken, Antalyaspor Kulübü Derneği’nin Büyükşehir Belediyesi’ne elde edilen gelirin yüzde 10’unu ödemekle yükümlü olduğu belirtildi. Antalyaspor Kulübü Derneği’nin, Büyükşehir Belediyesine bedelsiz araç tahsis ettiği, Asar serisi 224 no.lu bölme üzerine 2 adet kantar inşa ettiği, mülkiyeti Belediye Başkanlığına ait olarak yapılacak tesislerin, işletme binalarının yapımını üstlendiği, sahaların ve geri kazanım tesislerinin işletme maliyetlerini ve işletme personel giderlerini karşıladığı açıklandı.
 
ANTALYA VALİSİ TARAFINDAN
Sayıştay’a yapılan savunmada, Protokolün, 5216 sayılı Büyükşehir Kanununun 7. Maddesinin (m) bendi gereğince, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi hükümleri kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalyaspor Kulübü Derneği arasında yapılmış ve Mahallin en büyük mülki idare amiri, Antalya Valisi tarafından da imzalandığı belirtildi.
 
2 MİLYON CİRO ELDE EDİLMİŞ
Sayıştay raporunda ayrıca Antalyaspor Kulübü Derenği’nin 31.12.2018 tarihine kadar iş bu işletme uhdesinde toplam 2.666.997,78 TL ciro elde edebildiği, bahse konu protokollerle verilen bu işin öncelikle Antalyaspor Kulübü Derneği’ne 5216 sayılı Büyükşehir Kanununun 7. Maddesinin (m) bendi kapsamında verildiği ve Antalyaspor Kulübü Derneğinin tahsilatlarına 09.03.2018 tarihi itibari ile başlamış olması; protokollerin imzalanmasını müteakip atık bertaraf ücretinin yeniden düzenlenmesi; bir yıllık işletme süresince, işletme maliyetleri, personel giderleri, iş makinesi giderleri dikkate alınmasa dahi ödemekle yükümlü olduğu kira gelirlerini bile karşılayamadığı belirtildi. 
 
ÖDEME YAPILMASI İSTENDİ
Büyükşehir Belediyesi tarafından, “Antalyaspor kulübünün katı atık sahasını borcu ile alakalı olarak Hukuk müşavirliğimiz, Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı gerekli yazışmaları 08/05/2019 tarih ve 40137-40138 sayılı yapmış olup, 20.05.2019 tarih ve 43471 sayılı Başkanlık Oluru gereğince İcra ve İflas Kanunu hükümleri doğrultusunda Hukuk Müşavirliğince tahsil edilecektir” İfadesi yer aldı.
 
ORTAK PROJE YÜRÜTMEK
Büyükşehir Belediyesi, Antalyaspor Kulübü Derneği’ne hafriyat ve moloz döküm alanının verilmesinin gerekçesi olarak da hem amatör spor kulüplerine yardım, hem
de Mülki Amir onayıyla derneklerle ortak hizmet projesi olarak değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca Antalyaspor Derneği bünyesinde; hem amatör, hem profesyonel spor kulüpleri barındırmakta olduğu, Zira Dernek Tüzüğü incelendiğinde, Madde:2- "Dernek, bu tüzükte belirtilen spor branşlarında amatör ve profesyonelce spor faaliyetleri yürütmek, sporcu yetiştirmek, spor müsabakaları düzenlemek ve bu tip müsabakalara katılmak amacıyla kurulmuştur" denildiği açıklandı.
 
 
Zarar ediyor
 
Antalyaspor Kulübü Derneği yöneticilerinden alınan bilgiye göre ise, Antalyaspor’a devredilen 40 dönümlük alanın henüz bitmediği hatta alanın üçte ikisinin ancak dolduğu öğrenildi.  2017 yılında Büyükşehir Meclisinde alınan karar ile birim fiyatın 7’den 3,5 TL’ye düşürülmesinin Antalyaspor’a ciddi anlamda zarar ettirdiği belirtilirken, kentte inşaat sektörünün kötü durumda olmasının Antalyaspor’a beklenen gelirin bir türlü gerçekleşememesine neden olduğu açıklandı. Ayrıca 40 dönüm alan haricinde, geri kalan bin dönümün ise henüz Antalyaspor Kulübü Derneği’ne devredilmediği belirtildi. Ayrıca 20 Kasım 2019 tarihinde yapılan Büyükşehir Meclisi toplantısında moloz döküm alanı birim fiyatı 3,5 TL’den 4 TL’ye yükseltilmiş MHP grubu ise oylamaya katılmamıştı.
 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum