Reklam
Reklam
Reklam

Mimarlardan tahsis tepkisi

Mimarlar Odası Başkanı Köksal, kamu alanlarının turizme tahsisi konusundaki yönetmelikte yapılan değişiklik ile milli parkların, ormanların, yaylaların ve benzeri doğal değerlerinin turizm yatırımı adı altında yapılaşmaya açılacağını ileri sürerek tepki gösterdi

Mimarlardan tahsis tepkisi

Mimarlar Odası Başkanı Köksal, kamu alanlarının turizme tahsisi konusundaki yönetmelikte yapılan değişiklik ile milli parkların, ormanların, yaylaların ve benzeri doğal değerlerinin turizm yatırımı adı altında yapılaşmaya açılacağını ileri sürerek tepki gösterdi

Mimarlardan tahsis tepkisi
10 Ekim 2018 - 10:23

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, milli parkların, ormanların, yaylaların ve benzeri doğal değerlerinin turizm yatırımına tahsis edilmesinin önünü açan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına tepki gösterdi. Başkan Özge Köksal; Yönetmelik değişikliği ile yargı kararı ile tahsisleri iptal edilen halkın kullanımına açık alanların yeniden tahsis edilerek rant amaçlı yapılaşmaya açılabileceğini ileri sürdü.  Başkan Köksal, yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte Kemerağzı-Kundu Sakızbucak Ormanları Golf Alanı, Lara kent parkı, Milli Park sınırları içerisinde kalan Kındıl Çeşme, Göynük Günübirlik Alanları, Küçük Çaltıcak, Büyük Çaltıcak ve Phaselis gibi yargı kararı ile tahsisleri iptal edilmiş kamu alanlarının da kapsadığını söyledi.

RANT AMAÇLI TAHSİS

Yapılan düzenleme ile; Turizm Tahsis Komisyonu’nun turizm tesisi hizmet alanı tahsisi ve kısa süreli günü birlik alanlarının da tahsisini yapabileceğinin altını çizen Mimarlar Odası Başkanı Köksal, “Turizm tesisi hizmet alanına ilişkin Yönetmelikte bir tanım bulunmamaktadır. Turizm tesisi hizmet alanı nedir? Yine kısa süreli günübirlik alan tahsisindeki ‘kısa süreli’ ifadesi muğlak bir ifade olup alt ve üst sınırlarına ilişkin Yönetmelikte bir hüküm bulunmamaktadır. Yapılan değişiklikler ile kırsal alanlar, mera ve yaylaların rant amaçlı tahsisinin önü açılmıştır. Dolayısıyla artık bu alanlarda da turizm amaçlı yapılar yapılabilecektir. Ancak süreç içerisinde, af beklentileri ile tahsis dışı alanlarda kaçak yapılaşma riski altındadır. Bu durumda tüm mera ve yaylalar kaybedilecektir” şeklinde konuştu.

6 AYDA KESİN TAHSİS

Yönetmelikte yapılan değişikliğin geçici 9’ncu maddesinde daha önce ön izin verilen, ancak yargı kararı ile yürütmesi durdurulan kamu alanlarının da kesin tahsise dönüşmesine imkan verdiğine dikkat çeken Başkan Köksal, “Bakanlık tarafından verilen ancak, her ne sebep ile olursa olsun veriliş tarihinden itibaren yirmi yıl geçmesine rağmen kesin tahsise dönüştürülemeyen ön izinler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı aylık süre içerisinde kesin tahsis için müracaat edebilecektir. Buradaki ‘her ne sebeple olursa olsun’ ibaresi yargı kararlarını da kapsamaktadır. Yani yargı kararı ile iptal edilen ve kesin tahsise konu ön izinler kaldığı yerden altı ay süre ile kesin tahsis müracaatında bulunabileceklerdir” dedi. Köksal, ek madde ile de kısa süreli günübirlik alan tahsislerinin ön izin ve kesin tahsis hükümlerine uyulmadan, bakanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre tahsis edilebileceğini de vurguladı.

DOĞAL DEĞERLERE RANT

“Tahsisler keyfiyete bırakılmıştır” diye açıklamalarına devam eden Mimarlar Odası Başkanı Özge Köksal, “ Diğer bir deyişle kamuya açık olması gereken günübirlik alanlar, talimat ile iş yapan kamu personelinden oluşacak komisyonlar marifetiyle, şeffaflıktan uzak, kamuoyunun bilgilenme hakları yok edilerek, kapalı kapılar ardında yatırımcılara tahsis edilmesinin önü açılmaktadır. Mimarlar Odası olarak, kamu yararına aykırı uygulamaların karşısında olduğumuzu rant uğruna, torunlarımızın emaneti olan doğal değerlerimizin yok olmasına neden olacak her türlü uygulamanın karşısında olduğumuzu, yargıya gitmek dahil her türlü mücadelemizi, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.