SİYASET VE POLİTİKA
Reklam
Hülya Kılıç

Hülya Kılıç

Şimdi bak!

SİYASET VE POLİTİKA

11 Mart 2022 - 15:24

Tarihin en eski dönemlerine kadar uzanan bir geçmişe sahiptir siyaset. Günümüze gelene kadar toplumsal gelişim, değişim ve teknolojinin hayata sahip çıkmasıyla farklı anlayışlar hakim olmuştur. Siyaset modelleri, siyaset faaliyetlerin toplumsal kuramlar ve süreçler ile bağlantılı hale getirerek siyasetin tarihsel gelişiminin ve sosyolojinin toplumsal varlık için ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. 
Siyasetin yanı sıra sosyolojik yapının gelişmesi de toplumun içinde yaşayan kişilerin siyasi görüşlerinin çevre ile olan ilişkilerini belli bir amaca yönelik olarak yürütmesi politikayla bağlantılı bir biçimde kullanıldığı etkili bir araç haline dönüşmüştür. Bir çeşit yöneticilik sanatıdır siyaset. Toplum ile etkileşimi geliştirmesi ve olumlu sonuçlar elde edilebilmesi için yapılan çalışmalar da politikayı kapsar. 
Politik çalışmalara yönelik siyasi ilişkiler toplumla iletişimi hedefler. Toplumu çalışmalardan, hedeflerden, varsa sosyolojik problemlerden haberdar ederek takım ruhunu oluşturmak hem siyasi hem politik bilincin yerleşmesi ile olabilir. 
Günümüzde çağdaş siyasetçiler toplumla iletişimi bir yönetim fonksiyonu olarak ele almalı ve toplum içinde iletişim, strateji ve politikaları konusunda yoğun çaba gerekliliğini bilerek hareket etmeliler. Kitlelerin desteğini güvenini ve sempatisini kazanmak amaçlı yapılan siyasi faaliyetler politika içi ilişkiler kapsamındadır. 
Siyasi ve sosyolojik duruma göre politikaların oluşturulması ve uygulanması zorunludur. Siyasetçiler kamuoyunun görüş ve kültürel yapılarını iyi öğrenmeli, kamuoyunu bilgilendirmek saygınlığını ve güvenilirliğini artırmak için önemlidir. Olumlu imaj yaratmak siyasetin halkla doğru ilişkiler politikasını oluşturacaktır. Belirlenmiş olan hedef kitleleri kendi siyasi görüşü doğrultusunda etkilemeli. Toplum üzerinde düşünce, davranış, görüş, hedefledikleri politikayı ve programları iletişim becerilerini doğru ve etkili kullanabilmeli. Söz konusu kitlelere hedefler açık ve yalın aktarılmalı; sonuçta olumlu bir imaj ve iyi bir itibara sürekli sahip olmak siyasette ve politikada faaliyetlerin başarısı ile mümkün olur.
Kitleler eğer önem verdiği siyasetçilerden çalışmalarından memnunluk duyarlarsa, birbirlerini, yakın çevrelerini etkileyerek inandıkları siyasetçilerin gönüllü tanıtımcıları olarak olumlu imajın oluşmasını ve yansıtılmasını sağlarlar.

YORUMLAR

  • 0 Yorum