BASIN ÖZGÜR MÜ?
Reklam
Reklam
Ayla ÇEKİÇ

Ayla ÇEKİÇ

  • Instagram

BASIN ÖZGÜR MÜ?

24 Aralık 2019 - 09:23

Basın, Anayasa’da öngörülen sınırlar dahilinde özgürdür.
Basın özgürlüğü basın araçlarını kullananların (yazar, yayıncı) düşüncelerini açıklama ve yayma özgürlüğü ile aynı zamanda kamunun haber alma özgürlüğünü hayata geçirmektedir.  Buna göre, basın özgürlüğünün, basın araçlarını kullananlar açısından bireysel, kamunun bilgi edinme ve haber alma hakkı açısından kamusal olmak üzere iki boyutu vardır. Her iki boyutunu kısaca ifade edecek olursak, basın özgürlüğünün herhangi bir sınırlama olmaksızın özgür haber, bilgi ve fikir akışını sağladığı sonucuna ulaşmak mümkündür.
Basın özgürlüğü temel bir hak ve özgürlük olarak Anayasa’nın 28. maddesinde “Basın hürdür, sansür edilemez.” ifadesiyle korunmuştur. Buna paralel olarak Basın Kanunu’nun 3. maddesinde “Basın özgürdür’ ifadesi tekrar hükme bağlanmıştır. Bu düzenlemelerde basının özgürce yayın yapmasının güvence altına alındığı görülmektedir.  Basına sağlanan güvencenin amacı; toplumun sağlıklı mutlu ve güven içinde yaşayabilmesini sağlamaktır.  Bu durum da halkın dünyada ve özellikle içinde yaşadığı toplumda meydana gelen ve toplumu ilgilendiren konularda bilgi sahibi olması ile olanaklıdır. Basın, olayları araştırma değerlendirme, yayma ve böylece kişileri bilgilendirme, öğretme aydınlatma ve yönlendirme yetkili ve aynı zamanda sorumludur. Basının bu nedenle toplumda ayrıcalıklı bir konumu bulunmaktadır.
Ama ne yazık ki kağıt üzerinde…
Nitekim şahsen ben, Antalya’nın en eski sürekli yayını olan Hürses Gazetesi’ni, Naci Uğural’dan 2013 yılında devir alırken, kamu hizmeti yapma düşüncesi ile basının görevi olan eleştirel bir perspektif sunmak kamu görevlilerinin hesap verebilirliğini denetlemek ve kanuna aykırı uygulamaları, yolsuzlukları ve gücün kötüye kullanılmasını ifşa etmek  için ,hareket ettim.
Ama sanki 2013 yılından bu yana bu hizmeti vermek uğruna ,para kaybetmem bir yana ,adeta dayak yiyorum. Bütün sorumluluklarına ve maliyetine katlandığım yetmiyormuş gibi bir de sürekli öteleniyorum, eleştiriliyorum ve hak etmediğim muameleyi görüyorum.
Kısacası siyasilerin linç kampanyası ve itibarsızlaştırma çabası ile mücadele ediyorum.
Hürses’in 63. yaşı kutlu olsun.
Nice yıllara..!

YORUMLAR

  • 0 Yorum